Κύριος Επιχείρηση Οικονομικά 101: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ΑΕΠ και του ΑΕΠ;

Οικονομικά 101: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ΑΕΠ και του ΑΕΠ;

Στα οικονομικά, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται εντός των συνόρων μιας χώρας, ενώ το ακαθάριστο εθνικό προϊόν (ΑΕΠ) χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται από τους κατοίκους μιας χώρας, ανεξάρτητα από την τοποθεσία τους.

Ουσιαστικά, το ΑΕγχΠ αναζητά το ποσό της οικονομικής δραστηριότητας στην οικονομία ενός έθνους, ενώ το ΑΕΠ εξετάζει την αξία της οικονομικής δραστηριότητας που δημιουργείται από τον λαό του έθνους. Αυτό σημαίνει ότι το ΑΕΠ θα μετρά τις οικονομικές δραστηριότητες των ομογενών και άλλων πολιτών εκτός των συνόρων της χώρας, αλλά το ΑΕγχΠ δεν θα το κάνει, και ότι το ΑΕγχΠ θα εξετάσει τις δραστηριότητες των μη πολιτών εντός αυτών των συνόρων, αλλά το ΑΕΠ δεν θα το κάνει.Μετάβαση στην ενότητα


Ο Paul Krugman διδάσκει οικονομικά και κοινωνία Ο Paul Krugman διδάσκει οικονομικά και κοινωνία

Ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Paul Krugman σας διδάσκει τις οικονομικές θεωρίες που καθοδηγούν την ιστορία, την πολιτική και βοηθούν να εξηγήσετε τον κόσμο γύρω σας.

Μάθε περισσότερα

Τι είναι το ΑΕΠ;

Το ΑΕγχΠ, ή το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, μετρά τη συνολική οικονομική αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται εντός των συνόρων μιας χώρας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μια έκφραση της σχετικής υγείας μιας οικονομίας - αύξηση του ΑΕγχΠ δείχνει ότι η οικονομία μιας χώρας αναπτύσσεται και μια μείωση που συρρικνώνεται - το ΑΕγχΠ χρησιμοποιείται από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ολόκληρο τον κόσμο για τον προσδιορισμό των επιτοκίων και άλλων οικονομικών πολιτική.

Υπάρχουν δύο τύποι ΑΕγχΠ: • Ονομαστικού ΑΕΠ είναι η οικονομική παραγωγή μιας χώρας στην τρέχουσα συνολική αγοραία αξία, που σημαίνει ότι συχνά διαμορφώνεται τόσο από τον πληθωρισμό νομισμάτων όσο και από την αυξημένη οικονομική παραγωγή.
 • Το πραγματικό ΑΕΠ είναι η παραγωγή μιας χώρας προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό. Συγκρίνοντας το υπό μελέτη έτος με ένα έτος βάσης και διατηρώντας τις τιμές συνεπείς και στα δύο, οι οικονομολόγοι απομονώνουν και στη συνέχεια αφαιρούν τον πληθωρισμό από την εξίσωση, παρέχοντας μια πιο ακριβή εικόνα των πραγματικών αυξήσεων ή μειώσεων της οικονομικής παραγωγής ενός έθνους.

Πώς υπολογίζεται το ΑΕΠ;

Το ΑΕγχΠ υπολογίζεται με έναν από τους δύο τρόπους: την προσέγγιση εισοδήματος και την προσέγγιση δαπανών. Αν και το τελευταίο είναι μακράν ο πιο δημοφιλής τρόπος μέτρησης του ΑΕγχΠ, και οι δύο μέθοδοι πρέπει να φτάσουν περίπου στον ίδιο αριθμό.

 • Στην προσέγγιση εισοδήματος, επίσης γνωστή ως ΑΕγχΠ (I), οι οικονομολόγοι προσθέτουν αποζημίωση εργαζομένων, μικτά κέρδη και φόρους μείον επιδοτήσεις για να φτάσουν σε έναν αριθμό που αντιπροσωπεύει το εισόδημα που δημιουργεί μια οικονομία.
 • Στην προσέγγιση δαπανών, οι οικονομολόγοι προσθέτουν συνολική κατανάλωση, επενδύσεις, κρατικές δαπάνες και καθαρές εξαγωγές.
 • Το ΑΕγχΠ μας παρέχει ένα πορτρέτο της ευημερίας μιας οικονομίας, που σημαίνει ότι όταν το ΑΕΠ αυξάνεται, η οικονομία είναι υγιής με υψηλά ποσοστά απασχόλησης, αυξήσεις μισθών και αύξηση του χρηματιστηρίου. Για το λόγο αυτό, οι επενδυτές συχνά δίνουν προσοχή στις αυξήσεις ή τις μειώσεις του ΑΕΠ κατά τη διαμόρφωση των επενδυτικών τους στρατηγικών.
Ο Paul Krugman διδάσκει οικονομικά και κοινωνία Η Diane von Furstenberg διδάσκει την οικοδόμηση μιας μάρκας μόδας Ο Bob Woodward διδάσκει ερευνητική δημοσιογραφία Ο Marc Jacobs διδάσκει σχέδιο μόδας

Τι είναι το ΑΕΠ;

Το ΑΕΠ, ή το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, εκφράζει τη συνολική αξία όλων των αγαθών (προϊόντων και υπηρεσιών) που παράγονται από τους κατοίκους μιας συγκεκριμένης χώρας, ανεξάρτητα από τα εθνικά σύνορα, συμπεριλαμβανομένων των ξένων περιουσιακών τους στοιχείων.

 • Αυτό σημαίνει ότι το ΑΕΠ μετρά την οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων μιας χώρας, ακόμη και αν αυτή η δραστηριότητα δεν πραγματοποιείται εντός της εθνικής οικονομίας. Ομοίως, αποκλείει τις οικονομικές δραστηριότητες των μη κατοίκων, ακόμη και αν η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιείται εντός της εθνικής οικονομίας.

Πώς υπολογίζεται το ΑΕΠ;

Επίσης γνωστό ως Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ), το ΑΕΠ υπολογίζεται προσθέτοντας προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης), ιδιωτικές εγχώριες επενδύσεις, καθαρές εξαγωγές (εξαγόμενα αγαθά μείον εκείνα που εισάγονται), εισόδημα από κατοίκους από υπερπόντιες επενδύσεις και κρατικές δαπάνες. • Επειδή ασχολείται μόνο με την οικονομική παραγωγή των κατοίκων μιας χώρας, τότε το εισόδημα που κερδίζει η εγχώρια οικονομία από αλλοδαπούς κατοίκους αφαιρείται από αυτό το ποσό.
 • Έτσι, σύμφωνα με το ΑΕΠ, η παραγωγή αγαθών μπορεί να συμβεί οπουδήποτε στον κόσμο - εφόσον τα μέσα παραγωγής ανήκουν σε κάτοικο της υπό μελέτη χώρας, αυτά τα αγαθά υπολογίζονται στο ΑΕΠ.
 • Το ΑΕΠ σχετίζεται στενά με το Net National Product (NNP), το οποίο υπολογίζει την αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται από κατοίκους μιας χώρας μείον το ποσό του κεφαλαίου που απαιτείται για την παραγωγή αυτών των αγαθών, όπως πρώτες ύλες, ενεργειακό κόστος και ούτω καθεξής.

MasterClass

Προτείνεται για εσάς

Διαδικτυακά μαθήματα που διδάσκονται από τα μεγαλύτερα μυαλά του κόσμου. Επεκτείνετε τις γνώσεις σας σε αυτές τις κατηγορίες.

Πολ Κρούγκμαν

Διδάσκει Οικονομικά και Κοινωνία

Μάθετε περισσότερα Diane von Furstenberg

Διδάσκει την οικοδόμηση μιας μάρκας μόδας

Μάθετε περισσότερα Bob Bobward

Διδάσκει Ερευνητική Δημοσιογραφία

Μάθετε περισσότερα Marc Jacobs

Διδάσκει Σχεδιασμό Μόδας

Μάθε περισσότερα

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ΑΕΠ και του ΑΕΠ;

Σκεφτείτε σαν επαγγελματίας

Ο βραβευμένος με Νόμπελ οικονομολόγος Paul Krugman σας διδάσκει τις οικονομικές θεωρίες που καθοδηγούν την ιστορία, την πολιτική και βοηθούν να εξηγήσετε τον κόσμο γύρω σας.

Προβολή τάξης

Η βασική διαφορά μεταξύ του ΑΕγχΠ και του ΑΕΠ είναι ότι το ΑΕΠ λαμβάνει υπόψη την παραγωγή των πολιτών μιας χώρας ανεξάρτητα από το πού συνέβη αυτή η οικονομική δραστηριότητα. Αντίθετα, το ΑΕΠ εξετάζει τη δραστηριότητα εντός μιας εθνικής οικονομίας ανεξάρτητα από την κατοικία των παραγωγών.

Εξετάστε τις ακόλουθες καταστάσεις, τις οποίες το ΑΕγχΠ και το ΑΕΠ αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά - ο τρόπος αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων αποτελεί τον πυρήνα της διαφοράς τους μεταξύ τους.

 • Οι καθαρές εισπράξεις εσόδων από ξένες εταιρείες που ανήκουν σε αλλοδαπούς κατοίκους και παράγουν αγαθά στη χώρα υπό μελέτη . Δεδομένου ότι το ΑΕΠ λαμβάνει υπόψη μόνο τους πολίτες μιας χώρας και την οικονομική τους παραγωγή, δεν συμπεριλαμβάνει τέτοιες εταιρείες στη μέτρησή της. Ωστόσο, το ΑΕγχΠ μετρά την οικονομική παραγωγή ανεξάρτητα από τη χώρα κατοικίας - συνεπώς συμπεριλαμβάνει τέτοιες εταιρείες στη μέτρησή του.
 • Εταιρείες ιδιοκτητών κατοικίας που παράγουν προϊόντα για παγκόσμια κατανάλωση . Σκεφτείτε εταιρείες όπως η Apple, οι οποίες παράγουν προϊόντα προς πώληση στην παγκόσμια οικονομία και συχνά αποδίδουν τα κέρδη τους σε μέρη με ευνοϊκούς φορολογικούς νόμους εταιρειών όπως η Ιρλανδία. Δεδομένου ότι το ΑΕΠ λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε και όλη παραγωγή των κατοίκων της χώρας, περιλαμβάνει αυτές τις εταιρείες και η οικονομική τους δραστηριότητα πραγματοποιείται εκτός της χώρας. Ωστόσο, το ΑΕγχΠ μετρά μόνο την οικονομική παραγωγή μιας οικονομίας ενός συγκεκριμένου έθνους, επομένως δεν λαμβάνει υπόψη αυτή τη διεθνή δραστηριότητα, ούτε τα χρήματα που μεταφέρονται σε ξένες οικονομίες.
 • Ομοίως, το ΑΕΠ θα περιλαμβάνει πάντα καθαρά έσοδα από τις διεθνείς επενδύσεις που πραγματοποιούν οι κάτοικοί του, ενώ το ΑΕγχΠ δεν θα . Αντίθετα, το ΑΕγχΠ θα περιλαμβάνει πάντα ξένες επενδύσεις εντός των συνόρων μιας χώρας, ενώ το ΑΕΠ δεν θα.

Οι οικονομολόγοι και οι επενδυτές ανησυχούν περισσότερο για το ΑΕγχΠ παρά με το ΑΕΠ, διότι παρέχει μια πιο ακριβή εικόνα της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας ενός έθνους ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής, και έτσι προσφέρει έναν καλύτερο δείκτη της συνολικής υγείας μιας οικονομίας. Τούτου λεχθέντος, το ΑΕΠ είναι ακόμα σημαντικό, ειδικά όταν το συγκρίνουμε παράλληλα με το ΑΕγχΠ από την ίδια χρονιά.

Μάθετε περισσότερα για τα οικονομικά και την κοινωνία στο MasterClass του Paul Krugman.


Ενδιαφέροντα Άρθρα